CCI Eating Disorder Recovery Coach

Kitaka Haes

Tvoja denná podpora na ceste z porúch príjmu potravy.
Plné vyliečenie je možné.

Kto som

KRISTÍNA MIŘETINSKÁ

V 14tich rokoch som padla do zajatia porúch príjmu potravy. Odvtedy som s ňou bojovala dlhé roky. Bola to cesta pokusov a omylov. Hlavne omylov.  Na konci nej však prišlo vyliečenie. Full recovery.
Bez toho aby som sa stala vegánkou alebo začala súťažiť v bikini fitness. Bez toho aby som si teraz akýmkoľvek spôsobom kontrolovala stravu, bez toho aby som sa špeciálne vyhýbala nejakým potravinám. Moje telo aj myseľ sa uzdravilo. Teda nie samo od seba. Musela som na tom pracovať. Každý deň. Aj mimo ordinácie odborníkov ma čakalo veľa prekážok, ktoré som musela prekonať. Vlastne tie najťažšie prekážky boli doma,v tom bežnom živote. A bola som na ne sama.
Od malička som študijný typ, preto mi nestačili informácie o chorobe, ktoré som sa dozvedela na sedeniach, na hospitalizácii či  bežne dostupné na internete. Začala som sa v problematike vŕtať viac. Odborná literatúra, história PPP, fyziológia, patológia, neuroplasticita mozgu. Práve dôkladné pochopenie celej problematiky z viacerých uhlov mi pomohlo vyhrabať sa z toho pekla.

Snažím sa vysvetľovať PPP z biologickej roviny, ako choroby vznikajúce na podklade dlhodobejšieho energetického deficitu. Energetický deficit je totiž pre telo jasný signál – v okolí NIE JE POTRAVA, treba ju nájsť. U  geneticky predisponovaných jedincov spustí, tzv. migračnú odpoveď, ktorú často vidíme aj u iných živočíchov.  Sťahujú sa do úrodnejších miest, počas cesty neprijímajú veľa potravy. Každé zastavenie, je ohrozením, že nedorazia do cieľa. Na vypnutie migračnej odpovede, je potrebné obnovenie telesných zdrojov energie = nájdenie úrodnej zeme. V prípade PPP však k takýmto podmienkam neprichádza a človek si časom vytvára chorobné nervové spojenia – rôzne pravidlá a rituály a UČÍ mozog báť sa jedla a nárastu hmotnosti. Vzniká bludný kruh choroby. Človek nechce žiť v mizérii, ale zväzuje ho obrovský strach.
Poznatky o biologickom prístupe k recovery, založenom na nutričnej rehabilitácii a tvorbe nových (zdravých) nervových spojení = prekonávaní strachu mi pomohli vyliečiť sa.

 

Mojím prianím je posunúť tieto informácie ďalej, uľahčiť Vám tú dlhú cestu plnú omylov, ktorú som absolvovala ja, pre ktorú mi vyliečenie trvalo viac ako 12 rokov. Mojím prianím je byť Tvojím partnerom, podpora a zdroj informácii počas bežných problémov, ktoré Ťa sprevádzajú na ceste k RECOVERY.

Nie som vedec ani lekár, ani psychiater, ani psychológ a mojím cieľom ich nie ani nahradiť.

Ja ti chcem dať informácie, ktoré mne (veľmi) chýbali. Chcem byť podpora, ktorá VIE, čo prežívaš. Čo ti ide hlavou a plne tomu chápe.

Chcem Ti povedať, že je možné sa vyliečiť ak sa preto ROZHODNEŠ.

* Momentálne si doplňujem vzdelanie  v¨rámci štúdia EATING DISORDER RECOVERY COACH na Carolyn Costin Institute. Carolyn je celosvetovo známa psychoterapeutka, ktorá ako prvá verejne priznala, že prešla anorexiou a do klinickej praxe priviedla ľudí, ktorí sa vyliečili. Pretože videla veľký zmysel takéhoto vzoru v liečbe človeka s PPP. Viac informácii o Inštitúte tu: https://www.carolyn-costin.com/